Иновационен център

Сдружение Р И Ц - Видин 2020

Медицински анти COVID-19 иновации:

5G guard  Infection Therapy   О2 / O3 spaces  UV Guard  Eco-Incinerator  COVID-19 treatment  O2-sound chamber  3 synhro-vibrations therapy

Автомобилни иновации и патенти:

3S self balancing vehicle system   Smart Energy Grid  Suspended flexible vehicles frames  Regenerative brakes 3S PV E-vehicle  U-capacitors +batteries

Иновативна зелена енергетика:

Gravity Power Plants  Water to power   Solar Systems  Synergy Wind Turbines  Boosted Solar Ozone forced cogeneration 2020 INNOVATION 

      Гравитационно усилени хидрокинетични и водовъртежни електроцентрали на свободно хоризонтално течаща вода

Кинетичната енергия на морските и речните течения, както и на приливите и отливите, е неизчерпаема, но е с ниска енергийна плъност. Затова тя е неконкурентно способна за промишлено електропроизводство. На долното видеото е показан принципът на работа на новопатентованото дълбоко потопяемо водно колело. То е с големи вертикални лопати, които са с лопатни гравитационни усилватели (червените тежести). При въртенето надолу те увеличават въртящия момент, защото се изнасят далеч от оста на въртене. А спирачният момент при въртенето нагоре е минимален, защото същите тежести минават близко до оста на въртенето.
Изтеглете повече за гравитационно усилените хидрокинетични електроцентрали на свободно хоризонтално течаща вода от ТУК

First ever- Vertical blades of deep submerged paddle wheel with red gravity booster for low cost power generation -PATENTED

 
 

See more patented innovation at video-portal of Balkan Innovation Center:  www.binnovationcenter.eu/video.html 

The site is under reconstruction ...

HOME

© 2020 Copyrights by George Tonchev

InventorTonchev@gmail.com  +359 876 403 727

http://www.free-counter-plus.com