Иновационен център

Сдружение Р И Ц - Видин 2020

 

Автомобилни иновации и патенти:

3S self balancing vehicle system   Suspended flexible vehicles frames   Regenerative brakes  Smart Energy Grid   3S PV E-vehicle  U-capacitors +batteries

2020 медицински иновации:

5G guard  Infection Therapy   О2 / O3 spaces  UV Guard  Eco-Incinerator  COVID-19 treatment  O2-sound chamber  3 synhro-vibrations therapy  

Иновативна зелена енергетика:

Gravity Power Plants  Water to power  Synergy Solar Systems  Synergy Wind Turbines  Boosted Solar Ozone forced cogeneration 2020 INNOVATION

 

  Гъвкави шасита за превозни средства с прогресивни амортисьори (2020 световна новост)

Силовата конструкция на колата - шаси, рамка, купе, платформа и т.н. е основополагаща. Върху нея се гради целият автомобил и затова тя е определящата за всеки автопроект. Исторически, превозните средства са били с твърди шасита (без смекчаващо окачване). Окачването увеличава теглото, сложността и ги оскъпява. Но в замяна осигурява по-комфортн возене. Всяко превозно средство с пневматични гуми вози по-плавно. Пневматичните гуми са били изобретени за по-комфортно возене преди 130 г. от Джон Дънлоп за триколката на сина му. И до днес са в масовите автомобили, защото осигуряват и по-добър контакт на колелата с пътя.

Твърдите рамки фактически са, повече или по-малко, гъвкави. Най-често те са стоманени рамки / шасита. Но и някои алуминиеви шасита са специално проектирани да осигурят известна гъвкавост. По-гъвкавата рамка намалява машинно и пътно индуцираните вибрации и осигурява повече комфорт при пътуване. Но е нестабилна на странично наклонени трасета и в остри завои. Тези недостатъци радикално преодоляваме с новоизобретена 3S кормилната уредба (3S = Simultaneously Shift and Steer). 3S кормилната уредба позволява окачването на гъвкавото шаси да бъде по-леко, по-просто, съответно по-евтино, но да вози по-комфортно и по-плавно да следва неравностите на пътя, което в крайна сметка подобрява управляемостта и съкращава спирачния път. Ние разработихме и изпитахме различни конструкции гъвкави шасита (с ниски тегла, нескъпи и с малка конструктивна сложност) с 3S кормилната уредба. То може да е с напълно независимо окачване, отделно за всяко колело, с въздушни прогресивни амортисьори, които по-принцип са по-компактни, по-леки и вибрират с по-малки амплитуди. Самото гъвкаво шаси / рамка e резонансно по-устойчиво от твърдото шаси. На долното видео са шасита за закрити и открити коли. Те са конструирани с огънати кръгли тръби. Яйцевидната форма е природно доказана най-здравата структура за автомобилна рамка:

Конструкцията на автомобилното окачване е с хоризонтални амортисьори с дълъг ход, коeто увеличава енергийната ефективност на регенеративните амортисьори при запазване на вертикалния ход на лостовата система в оптимални граници. Вижте следващото видео:

Вибрациите на гъвкавите шасита, индуцирани от моторите, скоростните кутии и трансмисиите взаимно се компенсират с вибрациите на амортисьорите, пряко индуцирани от колелата при движението им. Амортисьорите с въздушна пружина са с прогресивна твърдост, което осигурява по-плавно возене, особено по неравен терен. Независимо дали шаситата са стоманени, карбонови, композитни, от алуминиева сплав, смесени конструкции или друг вид. Кръглите тръби имат най-добри конструктивни показатели за якост / тегло, в сравнение с другите структурни елементи като тръби с правоъгълни сечения, с по-сложни затворени профили и т.н.. Затова тръбните шасита са с конкурентно ниски собствени тегла, без това да е за сметка на якостта им. Те са особено подходящи за неголеми автомобили. Допълнително олекотяваане и поевтиняване на малките коли, но не за сметка на комфорта и контакта им с пътя, става с безтрансмисионни трансмисии с електромотори в колелата им.

На долното видео е конструкция на регулируемо шаси с обтегачи за настройване по амплитуда и честота на флуктуациите. И с нетрадиционен, напречен на надлъжната ос на рамата, антерезонансен пружинен амортисьор. С обтегачитe сe настройват противотактови амплитуди в същата честота на машинно индуктираните вибрации в шасито. Целта е постигане на антирезонанс, взаимно-компенсиращ машинно причинените и пътните вибрации.

Иновативната 3S кинематика на шаситата на превозните средства, само у нас, може да донесе повече от един милиард евра годишен ефект, заради намаляване броя и тежестта на катастрофите в завоите, съответно ранените и жертвите при тях с всички неблагоприятни последици. След глобалната рецесия се очаква увеличение търсеното на малки коли, двуместни и персонални. Проектът ни включва редица други наши иновации (вижте раздел Е.). Основополагащи са 3S кормилната уредба и антирезонансните гъвкави шасита. А тяхната синергия определено поставя проекта на радикално по-високо техническо ниво.

Резюме на автомобилен проект със синергично действащи акумулатори и суперкондензатори в самобалансиращи се автомобили с високо ефективни регенеративни амортисьори, с регенеративни спирачи и със светоусилени фотоволтаици може да изтеглите от тук !

 Suspended flexible vehicle frames 

The vehicle chassis started off with rigid frames (rigid meaning no suspension). Suspension adds cost, weight and complexity and in return provides a better ride and in some cases a vast improvement to handling. In reality all vehicles with pneumatic tires have suspension. Appropriately enough pneumatic tires were originally invented in 1887 by John Dunlop for his son's tricycle to give a smoother ride. Rigid frames have the advantage of simplicity, cost and weight. Some rigid frames actually have some flex built into the frame design, more commonly with steel, but some aluminum frames are also designed to provide some flex. More flexible frame provides more travel comfort but unstable ride handling. That is why we have developed suspended flexible frame (keeping low weight and complexity) with independent air dampers wheel by wheel. The advantages of air dampening is non-linear air spring action providing progressive stiffness, avoiding mechanical resonant and reducing vibrations. See above videos.

See more patented innovation at video-portal of Balkan Innovation Center:  www.binnovationcenter.eu/video.html 

The site is under reconstruction ...

HOME

© 2020 Copyrights by George Tonchev

InventorTonchev@gmail.com  +359 876 403 727

http://www.free-counter-plus.com