Иновационен център

Сдружение Р И Ц - Видин 2020

2020 медицински иновации:

5G guard  Infection Therapy   О2 / O3 spaces  UV Guard  Eco-Incinerator  COVID-19 treatment  O2-sound chamber  3 synhro-vibrations therapy

Автомобилни иновации и патенти:

3S self balancing vehicle system   Smart Energy Grid Suspended flexible vehicles frames  Regenerative brakes 3S PV E-vehicle  U-capacitors +batteries

Иновативна зелена енергетика:

Gravity Power Plants  Water to power  Synergy Solar Systems  Synergy Wind Turbines  Boosted Solar Ozone forced cogeneration 2020 INNOVATION 

   Компактни ветротурбинни системи с частично препокриване на роторите са с около 20% по-ефективни

През първата вълна COVID-19 ясно се видя, че с намаляването на индустриалното производство се редуцира и замърсяването на околната среда. Стана еднозначно ясно, че именно замърсяващото промишлено производство и петролният въздушен и земен транспорт са реалните значими фактори за замърсяването. Всякакви теории, че има други неантропогенни причини за това, останаха на заден план. И затова екологичното електропроизводство придобива все по-голяма актуалност, защото конвенционалната енергетика уврежда здравето на хората и е водещ замърсител на природата.

Известно е, че хоризонтално осевите вятърни турбини се разполагат далеч една от друга, за да не си влияят аеродинамично. Причината за това е, че техните лопати са направени по аналогия със самолетните крила, а самолетите летят далеч един от друг и аеродинамично не си влияят. Самолетното крило много ефективно генерира вертикална подемна сила, а при ветротурбините ветропотокът постъпва перпендикулярно към плоскостта на въртене на лопатите и резултантната сила е не вертикална, а тангенциална. Нашите експерименти доказаха, че посоката на излизащия ветропоток от лопатите на турбина постъпва към лопатите на близко разположена зад него втора турбина с по-малка скорост, но под оптимален ъгъл на атака към лопатите на задната турбина. Подобно синергично взаимодействие се ползва при контравъртящите се ротори на самолетни мотори, вертолети, дронове и др.

Синергично взаимодействие на ветротурбини, включително и подпомагане на старта им, при ниска скорост на вятъра, е показано в действие на изпитателния модел на видеото:  

 

Ветротурбинни системи с частично препокриване на роторите са безопасни за птиците, защото групирани и са видими за тях. Препокриващите се хоризонтални ветротурбини заемат в пъти по-малко терен от конвенционалните такива, включително да се монтират вертикално в разделните полоси между платната на магистралите.

Ветротурбинете, фотоволтаиците и гравитационно-хидрокинетичните ВЕЦ и други работещи с възобновяеми енергоизточници произвеждат природосъобразно електрическто, но не винаги когато има потребност от него. В това отношение са полезни комбинираните акумулаторно-кондензаторни електрически системи за съхранение на електричество.

 

  First ever !   Multiply partially overlapped wInd rotors are more efficient VS same number single rotors with same diameters -Patented

See more patented innovation at video-portal of Balkan Innovation Center:  www.binnovationcenter.eu/video.html 

The site is under reconstruction ...

HOME

© 2020 Copyrights by George Tonchev

InventorTonchev@gmail.com  +359 876 403 727

 

http://www.free-counter-plus.com