Иновационен център

Сдружение Р И Ц - Видин 2020

 

Автомобилни иновации и патенти:

3S self balancing vehicle system   Suspended flexible vehicles frames  Regenerative brakes  Smart Energy Grid   3S PV E-vehicle  U-capacitors +batteries

2020 медицински иновации:

5G guard  Infection Therapy   О2 / O3 spaces  UV Guard  Eco-Incinerator  COVID-19 treatment  O2-sound chamber  3 synhro-vibrations therapy  

Иновативна зелена енергетика:

Gravity Power Plants  Water to power  Synergy Solar Systems  Synergy Wind Turbines  Boosted Solar Ozone forced cogeneration 2020 INNOVATION

 

  Регенеративни спирачки

Регенеративните спирачки са масови при съвременните хибридни и електрически автомобили. Наши издадени патенти са за автомобилни силови системи с електрически / хидравлични регенеративни спирачки и патентна световна новост за електро-маховични такива. Електрическите регенеративни спирачки са основата на "управлението на електромобилите с един педал". Те са спирачки са монтирани на автомобилите и не се виждат отвън. Затова на долното видео показваме обикновен велосипед с видима пружинна регенеративна спирачка за илюстрация на действието й.       

 

Натрупаната eлектроенергия енергия от регенеративни спирачки, по нашите патентни разработки, осигурява кратковременно многократно по-висока стартова електрическа мощност от тази, която могат ефективно да оползотворят самите двигатели. Причината е, че токът, който отдава супер кондензатор е 6 до 8 пъти по-голям от ток от акумулатор със съпоставими габарити. Дори и да протече такъв голям ток през намотките на елмоторите, по-голямата част от него рязко ще увеличи не полезното нагряване, а по-малка част ще се ползва развъртане на мотора. За икономичното разходване на натрупаното електричество от супер кондензатори го освобождаваме по оптимален начин с новоизобретената управленска електронна система, но и в нея също има топлинни загуби. За преодоляване този недостатък на супер кондензаторите изобретихме едно наше високо енергоефективно решение за 4 х 4 хидравличен хибрид с хидравлични регенеративни спирачки - вижте официалната му патентна публикация на: https://goo.gl/WEvoG0 . Друга публикация на наш патент за 4 х 4 електро-хибрид с електрически регенеративни спирачки може да видите на: https://goo.gl/GWu1Sd. Регенеративните спирачки (и по двата посочени патента) са високо ефективни, както в силно пресечено оф-роуд трасе, така и за градския трафик. Но тези решения са скъпи за малки електрически коли. За тях са по-подходящи разработените от нас електро-маховични регенеративни спирачни системи (световна патентна новост 2020). Те могат да се интегрират с гравитационни усилватели на въртенето, което ги прави още по-ефективни за сметка на безплатната гравитация – вж. демо на долното видео.

 

Храктерно за гравитационния усилвател е, че може да работи и в реверсивен режим. Но той също оскъпява малките електроколи. Затова при малките коли е икономически по-изгодно  фотоволтаично електричество, тъй като те се ползват денем много повече (в движение или престой). Слънчево захранваните персонални и двуместни електрически коли виждаме все по-често по улиците на големите градове. Затова има поне 2 обективно свързани причини. Първата ни показа пандемичната криза COVID-19. Повече от двойно се самоограничи транспортът в градовете. Втората причина е пряко следствие от първата. С форсираното използване на модерните комуникации (home office) нуждата от ежедневен транспорт до местоработата значително намаля. За личния транспорт са най-подходящи ултралеки електро-педални и електроколи, които имат собствени източници на електричество като фотоволтаични панели, светоусилени с рефлектори, регенеративни спирачки и амортисьори, електрорекуперативно термо-електрическо охлаждане с двустепенна акумулаторно-суперкондензаторна система за съхранение на енергия. Едната степен е подвижна и е предвидена и за еженощно / eжедневно домашно електрозареждане, с което се балансира и публичната електрическа система. За целта най-икономични са безтрансмисионните коли с мотори в главините. Техният разход на електричество е много нисък - няколко десетки ват-часа на километър без педали. Показаната на видеото безпедална експериментална четириколесна платформа работи с интелигентен диференциал. Той поотделно управлява всяко двигателно колело във всичките му работни режими в завои, прави участъци, спиране и ускорение и т.н.. Интелигентният диференциал е важна част от разработените безшофьорни системи за дистанционно управление на сухопътни и водни превозни средства.

Всички наши посочени технически решения работят с нулев въглероден отпечатък, както и допринасят за значителна икономия на енергия на автомобилите с тях.

Резюме на автомобилен проект със синергично действащи акумулатори и суперкондензатори в самобалансиращи се автомобили с високо ефективни регенеративни амортисьори, с регенеративни спирачи и със светоусилени фотоволтаици може да изтеглите от тук !

See more patented innovation at video-portal of Balkan Innovation Center:  www.binnovationcenter.eu/video.html 

The site is under reconstruction ...

HOME

© 2020 Copyrights by George Tonchev

InventorTonchev@gmail.com  +359 876 403 727

 

http://www.free-counter-plus.com