Иновационен център

Сдружение Р И Ц - Видин 2020

Медицински анти COVID-19 иновации:

5G guard  Infection Therapy   О2 / O3 spaces  UV Guard  Eco-Incinerator  COVID-19 treatment  O2 sound chamber

Автомобилни иновации и патенти:

3S self balancing vehicle system   Smart Energy Grid  Suspended flexible vehicles frames  Regenerative brakes 3S PV E-vehicle  U-capacitors +batteries

Иновативна зелена енергетика:

Gravity Power Plants Water to power   Solar Systems  Synergy Wind Turbines  Boosted Solar  Ozone forced cogeneration  2020 INNOVATION 

  Предпазващо екраниране на вредните електромагнитни полета

Патентованите изобретения екранират вредните електромагнитни полета (EMF) на електрическия транспорт (метро, влакове,...), електропроводите, излъчвателните антени (3G, 4G и 5G ), микровълновите печки, ... чрез екраниращи пана, шапки, дрехи, топло/звукоизолиращи завеси, полу-прозрачни отражателни прозоречни фолия за допълнително осветяване на фасадни слънцеприемни пана. Те са световна патентна новост  Фолията имат звуко-топлоизолиращи функции, а паната се ориентират към слънцето. Структурите на всички екраниращи материали включват гъвкави метални нановлакна, субмилиметрови мрежи и подобни, образуващи Фарадеев кафез. Те надеждно екранират и прецизното електронно оборудване, компютри, автомобилни електронни системи и т.н. от външни електромагнитни полета. EMF са доказано изключително вредни за човешкия мозък. Те много бързо изтъняват обвивката на главния мозък и фактически той остава напълно незащитен от електромагнитният смог с всички необратими последици за човешкото здраве. Защитата от EMF се изпълнява от различните видове екрани - (под собствена търговска марка BRAIN GUARD). Завесите са подходящи за електромагнитна защита на звукозаписни студия и всякакви помещения. Те се ползват, не само за шумоизолация на звукозаписни и филмови студия, но и за лятно охлаждане и зимна топлоизолация на сгради. Те се поставят на прозорци, остъклени врати и стени на салони, зали, стаи, превозни средства и т.н.. Екраниращите (EMF) завеси са от нови материали, включващи електропроводими нановлакна, произведени по нови технологии. Те служат и за звукоизолация и топлоизолация на съществуващите прозорци, врати и стени.


С масовото навлизане в бита на различните видове смартфони всеки човек е подложен на силно електромагнитно лъчение (EMF), емитирано от самите мобифони. Особенно чувствителни са децата. За това е особено важно  в детските ясли, детските градини, домовете за деца, педиатричните болници и рехабилитационни заведения и др. да има екраниращи завеси на прозорците и стъклените врати, откъдето електромагнитните полета безпрепятствено облъчват помещенията. Екраниращи (EMF) завеси са показани на долното видео:

За децата и възрастните сме разработили редица индивидуални защитни средства за предпазване от електромагнитнита радиация: дрехи, шапки, бельо, покривала за бебешки колички и др.. Те включват гъвкава нано мрежа (и подобни) като показаната на най-горното видео.

 Electromagnetic field (ЕMF) protection

The patented inventions provide electromagnetic field (ЕMF) protection & noise / thermal insulation for energy-saving, Faraday EMF shielding panes, semi-transparent mirrored EMF shielding window foils (with soundproofing and thermal insulation functions) redirect addition light to facade/window solar panes - building integrated tracking solar receivers . The structure includes flexible metal nano-fibers formed Faraday cage for electromagnetic shielding of human brain (Trade mark BRAIN GUARD) & electronic equipment from external electromagnetic fields (download more HERE), which are proven to be extremely harmful to the human brain. They thin the brain sheath very quickly It remains completely unprotected by electromagnetic smog with all the irreversible consequences on human health. The protective function of harmful electromagnetic radiation is performed by the various types of protective screens integrated in the curtains. Insulating curtains are suitable for electromagnetic protection of recording studios and any premises. According to the technical scheme, common cloth of door and window curtains of vehicles, vessels, recording / movie studios, houses and rooms are made of air gap between parallel double faces cloth with distant soft rope inside includes plastic coated steel wires. The purposes are to achieved of summer cooling and winter heat insulation of the vehicles, the vessels, the houses and the rooms. It is used for manufacturing of new materials and adding new applications of the door and window curtain. The invention is very suitable for professional manufacturers of doors and windows and the broad masses of people to select, popularize additional electromagnetic protection, thermal / noise window insulation. With the mass penetration of different types of smartphones, every person is subjected to strong electromagnetic radiation emitted by the phones themselves. Children are much more sensitive to their harmful effects. That is why we have developed a series of personal protective equipment to protect against electromagnetic radiation. Soundproofing curtains are required to protect electronic equipment in studios and people in them from unwanted external electromagnetic fields (EMF). Such patents & related trademark BRAIN GUARD protecting their core product areas (See HERE!)

The increasing levels of high frequency radiation from wireless devices such as mobile phones, smartphones, tablets, laptops and cell towers, are causing more and more health problems like sleeping disorders, concentration problems, tinnitus, heart problems, etc. Even if you don't have any health complaints yet, there can be a health risk. There is a lot of research to confirm this. Our patented products offer a safe, effective and affordable solution to protect you from the negative effects of electromagnetic radiation. Our patented products use natural frequencies within the human range of frequency response. Not only the Schumann frequency, but a symphony of natural frequencies. Your personal bioresonance device!

See more patented innovation at video-portal of Balkan Innovation Center:  www.binnovationcenter.eu/video.html 

The site is under reconstruction ...

HOME

© 2020 Copyrights by George Tonchev

InventorTonchev@gmail.com  +359 876 403 727

http://www.free-counter-plus.com