Иновационен център

Сдружение Р И Ц - Видин 2020

Медицински анти COVID-19 иновации:

5G guard  Infection Therapy   О2 / O3 spaces  UV Guard  Eco-Incinerator  COVID-19 treatment  O2-sound chamber

Автомобилни иновации и патенти:

3S self balancing vehicle system   Smart Energy Grid  Suspended flexible vehicles frames  Regenerative brakes 3S PV E-vehicle  U-capacitors +batteries

Иновативна зелена енергетика:

Gravity Power Plants  Water to power   Solar Systems  Synergy Wind Turbines  Boosted Solar  Ozone forced cogeneration  2020 INNOVATION 

  Мултивекторна ултравиолетова дезинфекционна система с термоелектрическо охлаждане за прозрачни повърхности и помещения

В разговорния език се казва, че вирусите не са “летящи”, а са “лепящи”. А те най-лесно се лепят на предпазни прегради между хора. Такива са предпазните прозрачни плоскости в болници, магазини, в аптеки, в банки, на различни гишета и т.н.. Те ще влязат в трайната практика след пандемията и в ресторанти, закусвални, училища, университети, библиотеки, автобуси, влакове, самолети и т.н.. Патогените, които излъчват хората, се прилепват и събират върху повърхностите и те се превръщат в резервоари, в които има много по-благоприятни условия за поддържане на вирулентността им. И затова честото им дезинфкциране е крайно наложително. Най-добре е това да става, автоматично, чрез “суха” стерилизация, с облъчващи устройства, мобилни, или стационарно монтирани към самите прегради. Конфигурирация на прозрачни прегради за квадратна маса с четири места вижте на долната снимка.

Вижте модел на прозрачни прегради в училища, болници, транспортни средства и др.

с преносима ултравиолетова дезинфекциозна система против COVID-19 и други патогени

 

Ултравиолетовото излъчване е важна част от слънчевия спектър, което е мощно средство за обеззаразяване на въздух, вода и повърхности. То значително намалява риска от инфекция, включително при контакт с вируси (COVID-19). Нашето иновативно решение включва във всичките си реализации новата технология на мултивекторно фокусирано ултравиолетово облъчване (UV-C) като стратегия за дезинфекция. Системата може автоматично да дезинфекцира помещения и плоскости. Ултравиолетовото лъчение е вредно за човешките очи и затова то е насочено надолу, преминаващо през прозрачните плоскости, след което неговите лъчи се поглъщат от тъмни матови повърхности, като тъмночервената на горната снимка. Системата автоматично облъчва и в отсъствие на хора.

Синергично енергийно предимство на иновативната система е, че охлаждайки UV-C излъчвателите, с поетата от тях отпадна топлина, едновременно генерира електричество, което съхранява в акумулатор за собствени нужди. Охлаждането на излъчвателите е нужно за енергоефективната им работа и за удължаване на техническия им експлатационен срок. А преобразуваната отпадна топлина от охлаждането в електричество е допълнително енергийно преимущество и гарантира автономна работа на системата при прекъсвания на публичната електрическа мрежа. Системата е функционално структурирана така, че да работи напълно ефективно и само с част от компонентите си при стерилизацията на прозрачни и непрозрачни повърхности до няколко квадратни метра. Затова, когато ултравиолетовата антипатогенна система е с пълната си конфигурация, тя запазва ефективността си и в случаите при отказ на някои компоненти. Също и, когато начално е изградена без подвижните си компоненти за масови ниско-бюджетни проекти. Тя е мобилна и се захранва от нискоенергоемки акумулатори, защото мултивекторно насочените светодиодни ултравиолетови излъчватели (UV-C) са с много ниска консумация на енергия. Модулната структура на ултравиолетовата дезинфекциозна система се сглобява от нескъпи и налични на пазара компоненти и затова не е нужна складова наличност от тях. А това прави възможно най-широкото й пазарно разпространение.

Повече може да изтеглите от ТУК !

На долното видео вижте едно масово приложение на патентта за сухо дезинфекциране на прозрачни предпазни прегради със сваляема многофокусна UV тръба.

 

  A part of George Tonchev's patent

UV is a known disinfectant for air, water and surfaces that can help to mitigate the risk of acquiring an infection in contact with the COVID-19 virus when applied correctly.
Our patent pending solution includes the new technology of Focused Multivector Ultraviolet light as a disinfection strategy. Focused Multivector UV-C Light technology is a highly effective system for rapid environmental disinfection of bacterial and fungal pathogens in a healthcare setting. At above video you can see an table application of UV-C sanitization.

See more patented innovation at video-portal of Balkan Innovation Center:  www.binnovationcenter.eu/video.html 

The site is under reconstruction ...

HOME

© 2020 Copyrights by George Tonchev

InventorTonchev@gmail.com  +359 876 403 727

 

http://www.free-counter-plus.com