Иновационен център

Сдружение Р И Ц - Видин 2020  

Медицински анти COVID-19 иновации:

5G guard  Infection Therapy   О2 / O3 spaces  UV Guard  Eco-Incinerator  COVID-19 treatment  O2 sound chamber  3 synhro-vibrations therapy

Автомобилни иновации и патенти:

3S self balancing vehicle system   Smart Energy Grid  Suspended flexible vehicles frames  Regenerative brakes 3S PV E-vehicle U-capacitors +batteries

Иновативна зелена енергетика:

Gravity Power Plants  Water to power  Synergy Solar Systems  Synergy Wind Turbines  Boosted Solar  Ozone forced cogeneration 2020 INNOVATION  

   Помещения за кислородно / озонова профилактика и лечение

Няма одобрени лекарства или терапевтици за предотвратяване или лечение на редица вируси, включително пандемичния SARS-CoV-2. Той се лекува и с антималарични лекарства хидроксихлорокин и хлорокин. Но те нямат достатъчно надеждно действие, въпреки че при по-леки инфекции показват добри резултати.

Пандемичните проблеми, свързани с COVID-19 в света, налагат проучването на всички възможни и ефективни възможности за лечение. Най-добре е те да не са скъпи и сложни, за да достигнат до повече хора, каквито са предлаганите от нас немедикаментозни средства. Включително и средства за ежедневната ни защита от нежелани силни високочестотни външни електромагнитни полета, като 4G, 5G и подобни, които понижават имунната ни защита и ставаме лесно уязвими за всякакви инфекции.

При всяко ново антивирусно медицинско изследване винаги се проверяват и оценяват познатите ефективни терапевтични възможности. Приоритети са немедикаментозни методи. Например звуково честотно лечение и др.. След като няма ефективни специфично действащи медикаменти неизбежно се фокусираме върху усилване на собствената ни естествена имунна защита. И това да става по естествен път. Включително и чрез кислородно-озоновата терапия, с която бе успешно лекуван от COVID-19 и британския премиер. Преди това италианското общество за кислородната озонова терапия (O2O3 терапия) предложи на италианския институт по здравеопазване да използва кислородна / озонова терапия при пациенти с COVID-19. Лечението с O2O3 е безопасно и за деца и лесно ликвидира вирусни и бактериални инфекции. Такива лечения са били до 95% ефективни при COVID-19 и лекарите препоръчват "кислородна / озонова парна сауна" за пациенти с коронавирус и други вирусни инфекции. Ozone Sauna е технология за сауна, която обогатява кислород чрез пара и горещ въздух и благоприятно въздейства на кожата и тялото в специална кабина. Кислородът прониква през кожните пори и се прехвърля в кръвната система, лимфата и мастните тъкани. Озоновата сауна детоксикира лимфната система, изчиства кожата, отпуска мускулите, ускорява притока на кръв и убива бактерии, вируси и микроорганизми.

Новопатентованата неинвазивна антипатогенна система за кислородотерапията, в сравнение с Ozone Sauna, действа много по-бързо и по-ефективно. С нея антивирусните ползи от O2O3 се получават в озоно-кислородни помещения. Въздухът в тях е обогатен с кислород и малко озон, благодарение на новопатентованата система, която непрекъснато контролира нивото на озона, за да не се превишават допустимите му нива на концентрация. Кислородотерапията, без съмнение подобрява имунната защита, но това е профилактична и терапевтична мярка. Активното противодействие на заразите, от всякакъв вид, е дезинфекцията на помещенията и масовите транспортни средства. Най-подходяща е сухата стерилизация с ултравиолетово лъчение. На долното видео са показани стаи, салони и дори палатки (с патент за автономна система за деактивация на патогени) с обогатен кислород в тях и непрекъсната ултравиолетова дезинфекция. Включени са две наши синергично взаимодействащи световни патентни новости - за контролирано озон-кислородно обогатяване на въдуха и UV-C санитизация на повърхности и предмети в помещенията:

 

  Rooms for Controlled Oxygen / Ozone Prophylactics & Therapies - Patented

There are no approved drugs or therapeutics to prevent or treat number of viruses, including SARS-CoV-2. Several medications, including hydroxychloroquine and chloroquine. The problems related to the approach to the outbreak of COVID-19 in the world require that all possible effective treatment options be explored. The clinical criterion of the researcher is not to refuse a priori, but to verify and evaluate the proposals that are made. Italian Society of Oxygen Ozone Therapy (O2O3 therapy) proposed to the Italian ISS (Italian Institute of Health) to use oxygen /ozone therapy in patients with COVID-19. With no effective medication, it is necessary to focus on enhancing our own natural immune defenses. As well as therapeutic use of intensive oxygen-ozone treatment, which was also applied to the British Prime Minister.
O2O3 treatment is safe for children and would eradicate viral and bacterial infections. Such treatments were up to 95% effective in treating COVID-19 and doctors had recommended an " Oxygen / Ozone steam sauna" for coronavirus patients. Ozone Sauna is a new sauna technology that infuses oxygen through steam and hot air into your skin and Body in a special cabin. Oxygen is absorbed through your pores and transferred to your blood system, lymph and fat tissues. The Ozone Sauna detoxifies the lymphatic system, clears the skin, relaxes your muscles, accelerates blood flow and kills bacteria, viruses, and microorganisms.
The antiviral benefits of O2O3 can also be obtained in the ozone-oxygen room, where the level of ozone in the room is controlled so as not to exceed the permissible levels of ozone with the newly patented antipathogenic system.

See more patented innovation at video-portal of Balkan Innovation Center:  www.binnovationcenter.eu/video.html 

The site is under reconstruction ...

HOME

© 2020 Copyrights by George Tonchev

InventorTonchev@gmail.com  +359 876 403 727

 

http://www.free-counter-plus.com