Иновационен център

Сдружение Р И Ц - Видин 2020

2020 медицински иновации:

5G guard  Infection Therapy   О2 / O3 spaces  UV Guard  Eco-Incinerator  COVID-19 treatment  O2-sound chamber  3 synhro-vibrations therapy

Автомобилни иновации и патенти:

3S self balancing vehicle system   Smart Energy Grid  Suspended flexible vehicles frames  Regenerative brakes  3S PV E-vehicle  U-capacitors +batteries

Иновативна зелена енергетика:

Gravity Power Plants  Water to power  Synergy Solar Systems  Synergy Wind Turbines  Boosted Solar  Ozone forced cogeneration 2020 INNOVATION 

 Патентни иновации с експертизи за световни патентни новости, съгласно доклади на Патентното ведомство 2019-2020 г.

А. Актуални медицински иновации:
А.1. Трислойна електромагнитно екранирана завеса с нискотемпературно електросъпротивително затопляне от първичен слънчев токоизточник
А.2. Терморегулиращи прозоречни пана за екраниране на външни електромагнитни полета
А.3. Облекло, шапки, постелки и одеяла за персонално предпазване от електромагнитни излъчвания с електрическо подгряване
А.4. Контейнер за органични отпадъци с подвижна ултравиолетова стерилизираща глава и рефлекторно усилено слънчево електрозахранване
А.5. Автономна био-резонансна система за неутрализиране на вируси и други патогени
А.6. Природосъобразен инсинератор с термоелектрически генератори за захранване на окислители за неутрализиране на замърсители в изходящите газове
A.7. Мултивекторна ултравиолетова антипатогенна система с термоелектрическо охлаждане за прозрачни повърхности и помещения
А.8. Автономна система за ултравиолетова деактивация на патогени в полеви условия.
А.9. Хибридна антипатогенна система за синергично звуко-честотно / кислородно лечение
А.10. Система за комбинирана електроимпулсна и звукова антивирусна терапия
А.11. Система за 3 синхронизирани електрически, звукови и механични вибрации за неутрализиране на вируси

По т.А.6 изтеглете повече от ТУК !, а по  т.A.7. може да изтеглите повече от ТУК !

Б. Иновативна зелена енергетика
Б.1. Озон-форсирана когенерация нискокалорични горива, болнични и битови отпадъци, шламо-редуциране и двустепенно обезвреждане на изходящите газове
Б.2. Интелигентна енергийна система със слънчеви електрозареждащи паркинги
Б.3. Слънчева токогенерираща и акумулираща система с фотоволтаични панели и плоски рефлектори на преносима въжена конструкция за интелигентна енергийна мрежа
Б.4. Интелигентна рефлекторно усилена хибридна слънчева система за термопомпено подгряване на вода и климатизация
Б.5. Модулна регулируема фотоволтаична система с плоски рефлектори за сгради и инфраструктурни обекти
Б.6. Светоусилена прозоречна фотоволтаична система с отражателни прозрачни стъкла
Б.7. Интелигентна понтонна електроцентрала с гравитационно усилени гребни колела с вертикални лопати
Б.8. Водопроизводствена система с гравитационно-хидрокинетича електрогенерация
Б.9. Хибридна енергийна система със смесено горене на конвенционални горива с водородосъдържащ газ и буферни акумулаторни групи за интелигентна електрическа мрежа
Б.10. Интелигентна фасадна енергийна система с пряко и допълнително рефлекторно осветени двулицеви фотоволтаични панели

В. Защитни военни системи
1. Олекотена трилистова гофрирана композитна броня за колесни бойни машини
2. Автоматично регулируем подвижен брониран щит за автомобилни колела и гуми на сухопътни превозни средства

Е. Екологични превозни средства
Е.1. Кинематична кормилна система за завиване и компенсиране центробежната сила в завои на превозни средства - 3S кормилна система
Е.2. Кормилна система за едновременно завиване и преместване центъра на тежестта на превозното средство - 3S кормилна система
Е.3. Шаси на превозно средство с амортизируема Г-образна регулируема вилка и телеуправление - 3S шаси
Е.4. Хибридно задвижвано превозно средство с балансиране в завой и телеуправление
Е.5. Интелигентна антирезонансна амортизационна система за електрическа рекуперация на флуктуациите на колесно окачване
Е.6. Интелигентна електро-маховична система за регенеративни спирачки на електрически и електро-хибридни автомобили
Е.7. Хибриден ДРОН с фиксирано пръстеновидно крило и електро-рекуперативно моторно охлаждане
Е.8. Електрическа система за подпомагане направляването на моторно превозно средство със собствено независимо електрозахранване
Е.9. Кормилна уредба за едновременна промяна центъра на въртене на управляеми колела на компактен автомобил и центъра на тежестта му чрез сгъваем волан
Е. 10. Електро-зареждаем хибриден акумулаторен автомобил в интелигентна енергийна система с преносим електро-генератор с 3S кормилна система
Е.11. Система за терморегулация на електромоторно превозно средство с 3S кормилна система
Е.12. Компактен нископрофилен хибриден велосипед с предна L-образна вилка и задно електрическо задвижване с регенеративни спирачки
Е.13. Хибридно задвижвано превозно средство с балансиране в завой и телеуправление - 3S рамка
Е.14. Двойно задвижвана лекотоварна триколка с безжично дистанционно управление за вертикално паркиране с 3S кормилна система
Е.15. Гравитационно подпомогнат регулируем педален механизъм с небалансирани педали
Е.16. Самоизправящо се пътно превозно средство с усилено купе за вертикално паркиране с 3S кормилна система
Е.17. Електрическо превозно средство със сменяем акумулатор за разпределена електромрежа и със светло-усилени фотоволтаици за вертикално паркиране с 3S кормилна система
Е.18. Слънчев електро-ветроходен катамаран със странично изместване центъра на тежестта за балансиране в завои с 3S кормилна система
Е.19. Автоматично регулируем подвижен брониран щит за автомобилни колела / гуми на сухопътни превозни средствас 3S кормилна система
Е.20. Слънчево захранвано електрическо превозно средство с фотоволтаичен покрив с нагревателни елементи и модулно рефлекторно пано с 3S кормилна система
Е.21. Кормилна система за управляеми наклони в завои на транспортни средства
Е.22. Компактен електромобил за вертикално паркирне със сгъваем волан с 3S кормилна система
Е.23. Компактен нископрофилен велосипед с преднa L-образна вилка за повишена стабилност в завоите
Е.24. Пътническо превозно средство с персонални кислородни маски и акумулаторен многоканален кислороден концентратор, електрозахранван от светоусилени фотоволтаични панели

Финансирането на гореизброените, и други подобни иновации, става по Европейски и национални субсидиращи и грантови програми.

See more patented innovation at video-portal of Balkan Innovation Center:  www.binnovationcenter.eu/video.html 

The site is under reconstruction ...

HOME

© 2020 Copyrights by George Tonchev

InventorTonchev@gmail.com  +359 876 403 727

 

http://www.free-counter-plus.com